پاسخ استخاره اینترنتی آنلاین

پاسخ استخاره اینترنتی آنلاین

قرآن در پاسخ به نیت استخاره شما اینچنین امر فرمودند :نتیجه استخاره : انجام بده

نتیجه کلی استخاره : خوب است با رعایت موازین شرعی اقدام کنید.

نتیجه استخاره ازدواج : ان شاءالله که مبارک است با حفظ موازین شرعی اقدام نمایید.

نتیجه استخاره معامله : خوب است با توکل بخدا اقدام نمایید ان شاءالله منفعت خواهید برد.

سوره بقره

آیه 187

سوره بقره
سوره بقره
29
30
ترجمه فارسی سوره

تکرار استخاره آنلاین

جهت بازگشت به صفحه استخاره آنلاین با قرآن لطفا روی تصویر زیر اشاره کنید.

استخاره آنلاین

استخاره چیست

استخاره درواقع مشورت با حضرت حق است ، بدین معنی است که از خدا راه حل می خواهیم.

استخاره مشورت با خداست