پاسخ استخاره اینترنتی آنلاین

پاسخ استخاره اینترنتی آنلاین

قرآن در پاسخ به نیت استخاره شما اینچنین امر فرمودند :نتیجه استخاره : حتما انجام بده

نتیجه کلی استخاره : بسیار خوب است با توکل بخدا اقدام کنید ان شاءالله بهمه ی اهدافتان خواهید رسید.

نتیجه استخاره ازدواج : بسیار خوب و فرزندانی صالح ثمره ی این ازدواج است با توکل بخدا اقدام کنید.

نتیجه استخاره معامله : بسیار خوب است با توکل بخدا ان شاءالله سود خوبی در انتظار شماست مستمندان را فراموش نکنید.

سوره صافات

آیه 77

سوره صافات
سوره صافات
449
450
ترجمه فارسی سوره

تکرار استخاره آنلاین

جهت بازگشت به صفحه استخاره آنلاین با قرآن لطفا روی تصویر زیر اشاره کنید.

استخاره آنلاین

استخاره چیست

استخاره درواقع مشورت با حضرت حق است ، بدین معنی است که از خدا راه حل می خواهیم.

استخاره مشورت با خداست