پاسخ استخاره اینترنتی آنلاین

پاسخ استخاره اینترنتی آنلاین

قرآن در پاسخ به نیت استخاره شما اینچنین امر فرمودند :نتیجه استخاره : انجام بده

نتیجه کلی استخاره : خوب است از مشکلات هم هراسی بدل راه ندهید با توکل بخدا موفق می شوید.

نتیجه استخاره ازدواج : خوب است هم خیر دنیا و خیر اخروی دارد با توکل بخدا انجام دهید.

نتیجه استخاره معامله : خوب است خیر دنیوی و اخروی دارد با توکل بخدا انجام دهید.

سوره نمل

آیه 23

سوره نمل
سوره نمل
379
380
ترجمه فارسی سوره

تکرار استخاره آنلاین

جهت بازگشت به صفحه استخاره آنلاین با قرآن لطفا روی تصویر زیر اشاره کنید.

استخاره آنلاین

استخاره چیست

استخاره درواقع مشورت با حضرت حق است ، بدین معنی است که از خدا راه حل می خواهیم.

استخاره مشورت با خداست