پاسخ استخاره اینترنتی آنلاین

پاسخ استخاره اینترنتی آنلاین

قرآن در پاسخ به نیت استخاره شما اینچنین امر فرمودند :نتیجه استخاره : هرگز انجام نده

نتیجه کلی استخاره : بد است منصرف شویدکه نفع شما در آن است.

نتیجه استخاره ازدواج : خودتان را گول نزنید مورد مناسب شما نیست ترک کنید.

نتیجه استخاره معامله : از این امر که سودی نصیبتان نخواهد شد ولی ضرر وجود دارد.

سوره توبه

آیه 37

سوره توبه
سوره توبه
193
194
ترجمه فارسی سوره

تکرار استخاره آنلاین

جهت بازگشت به صفحه استخاره آنلاین با قرآن لطفا روی تصویر زیر اشاره کنید.

استخاره آنلاین

استخاره چیست

استخاره درواقع مشورت با حضرت حق است ، بدین معنی است که از خدا راه حل می خواهیم.

استخاره مشورت با خداست